upload files

ส่งไฟล์ขนาดไฟล์ ไอปริ้น

* ไฟล์งาน ถ้ามีหลายๆไฟล์ให้รวมโดยโปรแกรม ZIP Zip files หรือ RAR RAR ก่อนส่งไฟล์

 ไฟล์งานและขั้นตอนในการออกแบบงานพิมพ์อิงค์เจ็ท
ออกแบบต้นฉบับด้วยโปรแกรมกราฟฟิค เช่น Adobe Illustrator, PhotoShop
ขนาดไฟล์ให้ทำ Size เท่ากับงานจริง หรือ 50% หรือน้อยกว่าถ้าไฟล์เป็นเว็กเตอร์
ความละเอียดไฟล์ที่ 72-300 dpi ให้เช็คดูความคมชัดของไฟล์งานที่ 100%
ไฟล์งานพิมพ์ให้ Save เป็นไฟล์นามสกุล *.ai, *.psd, *.pdf, *.tif, *.jpg
ลูกค้าส่งไฟล์งานพร้อมพิมพ์ตัวอย่างจากปริ้นเตอร์แนบส่งมา เพื่อเทียบรูปแบบและสี
เมื่อได้ไฟล์และตัวอย่างจากลูกค้าแล้ว ไอปริ้น จะดำเนินการจัดพิมพ์ต่อไป
หากลูกค้าต้องการงานปรู๊ฟสี ให้แจ้งทางทีมงาน ไอปริ้น ในวันส่งไฟล์
ระยะเวลาในการพิมพ์ขึ้นอยู่กับจำนวนในการสั่งซื้อ หรืออย่างน้อย 1-2 วัน
* อย่าลืม create outline และ แนบไฟล์ลิงค์ เช่น รูปภาพประกอบ, โลโก้ ถ้ามี?

 
Home | Products | Contact | News

©2008-2020 iPrint advertising
เงื่อนไขและการสั่งซื้อ | แจ้งการชำระเงิน | คำนวณราคางานพิมพ์อิงค์เจ็ท